Chovanec vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni práva za necelý rok. Jeho rychlostudium ale vyvolávalo velké kontroverze, proto se nakonec rozhodl svůj titul nepoužívat. Vinu ovšem svaloval na školu, protože studium dokončil v souladu s předpisy.

Vypracovaná maturitní otázka, ze které měl Milan Chovanec podle Pirátů čerpat

Vypracovaná maturitní otázka, ze které měl Milan Chovanec podle pirátů čerpat

FOTO: Piráti.cz

Nyní ovšem pirátská strana přišla s tím, že bez viny není zřejmě ani Chovanec, protože ve své bakalářské práci z roku 2009 bez citací použil dvě strany z vypracované maturitní otázky z přeloučského gymnázia.

Chovanec: Nešlo o plagiátorství

Dvě strany textu se skutečně shodují a při jejich citaci není dodržena citační norma. Zkopírované pasáže tedy nejsou nijak označeny, není hned za nimi uveden zdroj, případně odkaz na zdroj. Navíc zpravidla se cituje pár řádek, a nikoli celá strana.
Chovanec se ale brání, že o plagiátorství nešlo.

Pokud mají kousek cti ve své pirátské duši, měli by se omluvitMilan Chovanec (ČSSD), ministr vnitra

„Piráti si ovšem (záměrně či z nepozornosti) nevšimli, že na straně 45 je v části ‚Použitá literatura a zdroje informací‘ pod bodem číslo 8 uveden odkaz ..., jenž vede právě k textu, jenž je citován v úvodu mé práce,“ uvedl šéf resortu vnitra ve svém prohlášení.

Strany 3 až 5 z bakalářské práce Milana Chovance

Strany 3 až 5 z bakalářské práce Milana Chovance

FOTO: Piráti.cz

„Jejich závěr obviňující mne z plagiátorství je tedy nepravdivý. Pokud mají kousek cti ve své pirátské duši, měli by se omluvit,“ dodal.

Nesedí datum, tvrdí piráti

Sám považuje prohlášení pirátů za útok. Ačkoli práce dle jeho slov není ideální, snažil se vše citovat. Proto by ji neoznačil za plagiát, i kdyby tam odkaz na stránky, odkud dvě strany textu zkopíroval, chyběl.

Piráti se také pozastavili nad tím, jak mohl Chovanec odevzdat svoji bakalářskou práci dříve, než byla zadána. Odevzdal ji totiž 31. března 2009 a oficiálně mu byla zadána až 5. června 2009. Chovanec ovšem oponuje tvrzením, že tehdy jeho práce všechny formální náležitosti splnila.