Genderová expertní komora ČR a Kongres žen vydaly k výstavě Knihovny AV ČR prohlášení, kde tvrdí: „Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální objekty a zpochybňuje odborný přínos vědkyň.”

Knihovna Akademie věd ČR pak výstavu ukončila a v pátek vydala také prohlášení, kde vysvětluje, že „cílem výstavy doprovozené přednáškou bylo představení jedné z nejstarších fotografických technik – mokrého kolodiového procesu”.

Jednou z jeho variant je zhotovování přímých pozitivních obrazů na plechové či skleněné desky. Autor Karel Richtr společně s kurátorkou výstavy zvolili pro výstavu téma ženy v knihovně. Z vědecko-popularizačního hlediska byla podle autorů zajímavá přednáška o způsobu, kterým jsou fotografie zhotovovány.

FOTO: Karel Richtr

FOTO: Karel Richtr

FOTO: Karel Richtr

„Účelem výstavy Women: Scenes in the library nebylo vyvolání diskuse, mělo jít především o umělecky pojatou prezentaci založenou na staré technice bez jakýchkoli dalších úmyslů. Bohužel došlo k určitému nedorozumění a také ke vtažení vedení akademie věd do této diskuse. Vedení akademie věd nemá s výstavou nic společného, ta je v plně v gesci Knihovny AV ČR. Vzhledem ke směru, který nabraly některé reakce na tuto výstavu, rozhodl ředitel knihovny o jejím předčasném ukončení v současných prostorách a dohodl se s jejím autorem a kurátorkou o přesunu na jiné místo.”

Kde se výstava má konat, zatím není jasné.