Zejména proto, že zakladatel cyklu a dirigent rezidenčního orchestru Collegium 1704 Václav Luks pozval do pražského Rudolfina pro stěžejní roli vypravěče neboli Evangelisty finskou tenorovou hvězdu Topiho Lehtipuua.

Tak se po roce do Prahy vrátil před vyprodaný sál tenorista, jenž před rokem zazářil ve stejném cyklu áriemi Vivaldiho a má nastartováno ke světové kariéře nejen v barokní hudbě.

Matoušovy pašije je dílo určené pro uvádění o Velikonocích, takže Luksova volba byla aktuální a tříhodinový kolos zhudebňující část evangelií o utrpení a smrti Ježíše Krista zazněl v plné kráse.

Posílené dva orchestry, velký smíšený sbor a šestice sólistů s Lehtipuuem v čele pod Luksovým vedením zdůraznily především emotivní stránku díla a o tu se přičinil i Lehtipuu, jenž se dost odlišuje od tradice zastoupené u nás především německým tenoristou Peterem Schreierem – Fin není typickým deklamativním Evangelistou a vystihuje různé polohy postavy a neváhá uplatnit i herecké prvky.

Z dalších sólistů vyzvedněme kanadskou altistku Sophii Harmsen, zpívající skvěle i v pokročilém stupni těhotenství.