Malíř od začátku vinu popíral, Krajský soud v Hradci Králové a následně i Vrchní soud v Praze ho zprostil obžaloby. Podle Zemana si ale byl Malíř vědom toho, že město parkovací dům nakupuje nevýhodně. Podle Zemana také jednal tak, aby úřad neprovedl takzvanou předběžnou finanční kontrolu. Na vyšší cenu neupozornil ani jiným způsobem.

„Obviněný tak ovšem nejenže neučinil, ale vědomě skutečnost tzv. předražené kupní ceny pořizovaných nemovitostí dokonce vůči členům orgánů města zakrýval," uvedl Zeman v dovolání. Nyní požaduje, aby se případ vrátil krajskému soudu k novému rozhodnutí.

Podle obžaloby Malíř vědomě podával nepravdivé a zkreslené informace za účelem toho, aby Hradec Králové zakoupil parkovací dům, který budovala soukromá firma. Město za něj před šesti lety zaplatilo 75 miliónů korun, podle revizního znaleckého posudku ale obvykle stojí 41,6 miliónu korun.

Hradecký soud dospěl k závěru, že Malíř se na transakci nijak neobohatil a konal v zájmu toho, co město požadovalo. „Není možné se zpožděním čtyř, pěti někdy i osmi let hodnotit rozhodování jednotlivých starostů, místostarostů, rad a zastupitelstev v pořizování či naopak prodávání městského majetku. To je každý po bitvě generálem,“ řekl Malíř po rozsudku v Hradci Králové.