Některé profese by se měly přesouvat mezi kategoriemi živností řemeslných, vázaných, volných a koncesovaných, od nichž se odvíjejí požadavky na člověka, který je vykonává. "Rozdělení profesí neodpovídá době, ale ani bezpečnosti a kvalitě práce. Ty, které jsou vázány na bezpečnost práce a kvalitu, musí být podmíněny kvalifikací," prohlásil Havlíček.

Ukotvení mistrovské zkoušky

V živnostenském zákonu by také měla být ukotvena mistrovská zkouška. Tu ministerstvo školství plánuje jako specializaci následující po ukončení učňovského nebo středního odborného vzdělávání. "Měla by být spojena s ověřením dovedností, řekněme řemesla, plus ověřením například samostatnosti v oblasti podnikání," řekla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Rozhodující slovo musejí mít cechy

Klíčovou roli při mistrovské zkoušce musejí podle Havlíčka sehrát cechy, tedy jednotlivé profesní organizace. "Nikdo jiný nezná lépe jejich profesní obor. Tím pádem to musí být s mistrovskou zkouškou velmi spojeno," dodal.