Návrh na stanovení data přechodu vznesl Martin Kolovratník (ANO) a byl to jediný pozměňovací návrh, ke kterému ministerstvo průmyslu zaujalo neutrální postoj, ke všem ostatním mělo negativní stanovisko. Uvádí, že vláda stanoví technickým plánem přechodu datum ukončení zemského digitálního vysílání ve standardu DVB-T; nejpozději však na 1. únor 2021.

Pak diváky čeká stejný osud jako v případě staršího analogového standardu. Tehdy museli lidé vyměnit své televizory za novější nebo je museli vybavit speciálními set-top-boxy.

A to bude platit i v případě DVB-T2. Pokud tedy lidé už doma nemají přístroj, který by druhou generaci digitálního pozemního vysílání zvládal, budou potřebovat nové zařízení – buď zmiňovaný set-top-box, nebo přímo nový televizor.

Více programů, kvalitnější obraz 

Nabízí se otázka, k čemu vlastně druhá generace digitálního vysílání bude dobrá? Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, a tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy.

Je však nutné zdůraznit, že přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

To jinými slovy znamená, že majitelé výše zmiňovaných televizních přípojek nebudou muset v souvislosti s přechodem na DVB-T2 utratit ani korunu.

Pozměňovací návrhy byly staženy

Značnou část pozměňovacích návrhů, které výbor k novele obdržel, jejich předkladatelé stáhli. Výbor odmítl například návrh upravující organizaci Rady Českého telekomunikačního úřadu. S nesouhlasem se setkal i další Kolovratníkův návrh, který měl usnadnit podmínky pro fungování virtuálních operátorů.

ČTÚ by podle tohoto návrhu mohl požadovat po velkých telekomunikačních operátorech, aby do svých sítí za spravedlivých podmínek vpustili malé operátory. „Výbor se k tomu v tuto chvíli nepřiklonil. Bylo to z toho důvodu, že ministerstvo i ČTÚ varovaly před možnými problémy v komunikaci s evropskou legislativou,” řekl Kolovratník ČTK a Českému rozhlasu.

Příští týden však plánuje sejít se se zástupci ministerstva i ČTÚ. Pokusí se vypracovat návrh, ke kterému by se obě instituce postavily kladně, a bude jistota, že kvůli němu nehrozí problémy s Evropskou komisí. Takto vypořádaný návrh chce předložit sám ve druhém čtení.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: