Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme několik rad a tipů, jak si poradit s nepříjemným sousedem.

Přímé a nepřímé imise

Vlastník nemovitosti nesmí neoprávněně zasahovat existencí nebo užíváním své nemovitosti do práv souseda. Občanský zákoník stanoví, že na pozemek souseda nesmí vnikat odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy, zvířata a jiné podobné účinky. Jedná se o tzv. imise.

„Rozlišuje se přitom mezi přímými a nepřímými imisemi. Přímé imise představují například situace, kdy někdo na sousední pozemek svádí dešťovou vodu, pouští zvířata nebo odváží odpad. Naproti tomu nepřímé imise jsou vedlejším účinkem jiné činnosti souseda. Lze mezi ně zařadit kouř vznikající pálením listí nebo hluk z balkónu či zahrady,“ vysvětlil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Zatímco přímé imise jsou zakázány vždy, nepřímé imise jen tehdy, pokud překračují míru přiměřenou poměrům v daném místě a souseda podstatně omezují v obvyklém užívání jeho nemovitosti.

„Pokud tedy žijete na vesnici, budete se muset smířit s kokrháním sousedova kohouta, ledaže byste žili v zástavbě, kde by kohouta nikdo kromě souseda neměl,“ upozornil Zelený.

Spadlé sousedovo ovoce si můžete nechat

Zelený zmínil i zákonná řešení některých situací, kdy se mohou střetnout vaše a sousedovy nároky. Například pokud vám k sousedovi zaběhne vaše zvíře, můžete si jej na jeho pozemku odchytit.

Když váš roj včel vlétne do obsazeného sousedova úlu, stanou se včely jeho majetkem, a to bez náhrady.

Ovoce spadlé na váš pozemek ze sousedova stromu smíte sníst, ovšem ze stromu je otrhat nesmíte. Naopak musíte sousedovi na svém pozemku umožnit, aby si je očesal.

Přerůstající větve nebo kořeny můžete odstranit, pokud tak po vaší výzvě neučiní sám soused. Řez ale musíte provést šetrně a ve vhodné roční době.

Kdo pomůže se spory

„Máte-li pocit, že soused zasahuje svou činností do vašich práv, nebo se s ním nemůžete dohodnout například na zřízení nezbytné cesty, můžete se obrátit na soud, aby ve věci rozhodl,” doporučil Zelený.

Je-li jednání souseda přestupkem (například rušení nočního klidu), můžete se také obrátit na obecní úřad či policii.

Některé sousedské spory související se stavbou či její opravou lze řešit přes stavební úřad.

Česká inspekce životního prostředí může zase pomoci například při pálení odpadu na pozemku souseda.

Za situace, kdy je problematickým sousedem nájemník, se můžete také obrátit na pronajímatele, který ho může dle okolností za jeho jednání i vypovědět z nájmu.

Soused může být potrestán pokutou, může mu být uloženo, aby zanechal svého jednání, nebo aby vám zaplatil finanční náhradu.