Z výzkumu vyplynulo, že ženy převažují v povoláních, která vyžadují vyšší sociální (55 procent) nebo analytické (52 procent) schopnosti. Naopak v povoláních vyžadujících vyšší fyzické předpoklady převažují muži (70 procent).

Místa vyžadující vyšší analytické či sociální předpoklady jsou lépe finančně ohodnocena než povolání založená na manuálních a fyzických dovednostech. Právě to by mohlo být důvodem, proč se medián příjmů u žen zlepšuje a u mužů zhoršuje.

Vzdor tomu je mediánová mzda u mužů stále o dvacet procent vyšší. Ženy podle Pew Research Center ročně vydělávají 40 tisíc dolarů (zhruba 966 tisíc korun), zatímco muži 50 tisíc (zhruba 1,2 miliónu korun).

Podle serveru Bloomberg to mimo jiné může souviset se skutečností, že vysoké procento žen se koncentruje v oblasti hlídání dětí (jesle, mateřské školky). Tyto práce jsou o dost hůře placené než dělnické profese.