Rozsáhlý výskyt stop přítomnosti škůdců, potraviny poškozené myším okusem a mrtvého hlodavce zjistila kontrola v prodejně v Anglické ulici.

„Myší trus se vyskytoval na podlaze prodejny i v regálech mezi balenými potravinami, z nichž některé měly obal poškozený okusem. Další stopy přítomnosti hlodavců a uhynulého jedince inspekce zjistila ve skladových prostorách. Při zevrubné prohlídce prodejny vyplynulo, že otvorem ve stěně a nedostatečně utěsněnými dveřmi mohou škůdci bez problémů vnikat do vnitřních prostor,” uvedl mluvčí.

Díra v krabici po hlodavcích

Díra v krabici po hlodavcích

FOTO: SZPI

SZPI proto na místě uložila zákaz užívání prostor pro závažné hygienické nedostatky a prodejci nařídila, aby vyřadil potraviny poškozené škůdci, provedl důkladnou deratizaci a sanitaci a zabezpečil provozovnu před pronikáním škůdců.

Až do splnění těchto opatření zůstane prodejna uzavřena. Inspekce zahájí se společností JIP východočeská správní řízení o uložení pokuty.