„Myslíme si, že by to bylo od státu férové, aby vlastníkům lesa za tyto služby poskytl nějakou náhradu. Chceme o tom vést diskusi s příslušnými orgány,“ řekl Kučera s tím, že o možné výši náhrady se mezi odborníky debatuje. SVOL sdružuje 1150 vlastníků lesů, kteří obhospodařují asi 14 procent výměry všech lesů v Česku.

Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) ale řekl, že o žádných takových náhradách pro lesníky neuvažuje. Podle něj by povinnosti ukládané majitelům lesů prostřednictvím zákonů a vyhlášek měly být zohledněny kupříkladu při vyplácení příspěvků na hospodaření.

Podle vyjádření lesníků teď lesní hospodářství dotují společnost. S požadavkem SVOL souhlasí i Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí v Přibyslavi. „Všichni počítají s tím, že lesy jsou k dispozici pro veřejnost, a nikdo za to lesníkům nic nedá,“ řekl. Vlastníci podle Svobody musí třeba opravovat lesní silnice, cesty a oplocení. Družstvo spravuje 5700 hektarů lesů.

Celostátní systém namísto krajského

Zástupci SVOL také trvají na svém dlouhodobém požadavku, aby o příspěvcích na jejich hospodaření přestaly rozhodovat kraje. Krajské samosprávy příspěvky většinou snížily a rozdělují je podle různých pravidel. Podle lesníků by měl být opět nastolen jednotný celostátní systém. Platby podle Kučery od té doby klesly z více než 270 miliónů na letošních 159 miliónů korun.

Bendl tvrdí, že kraje šetří na lesnících a peníze dávají jinam. Podle něj je potřeba vyvolat jednání s předsedou Asociace krajů Michalem Haškem (ČSSD). „Protože (hejtmani) to mají zcela v rukou, oni tu situaci mohou velmi jednoduchým způsobem napravit,“ řekl. Ministerstvo zemědělství by se podle něj začalo příspěvky zabývat až v případě, kdy by kraje spravedlivější systém plateb nevytvořily. „Což nepředpokládám,“ uvedl.