„Placené Premium SMS se sice běžně využívají k úhradě různých druhů služeb, ovšem pouze těch, které jsou účastníky předem objednány,“ připomněl Malina. Spotřebitelé však namítají, že tak vědomě neučinili. ČTÚ se na orgány činné v trestním řízení obrátil proto, že se domnívá, že ze strany společnosti Dimoco Czech jde o podvodné jednání.

ČTÚ není podle mluvčího oprávněný stížnosti spotřebitelů řešit, jelikož se jedná o službu nabízející obsah a nikoli o šíření, tedy o službu elektronických komunikací. Lidem proto doporučuje obracet se s reklamací na poskytovatele služby obsahu a v případě sporu na soud.

„Kromě toho mohou dát podnět k zahájení správního řízení na Českou obchodní inspekci, případně podnět na Policii ČR pro podezření z páchání trestné činnosti,“ doplnil Malina.

ČTÚ zároveň vyzval Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS), aby vůči Dimoco přijala účinná opatření.