„Naše obavy z insolvenčního řízení se začínají potvrzovat. Obracejí se na nás zoufalí zaměstnanci OKD a také menší i větší firmy, které dodávají OKD zboží a služby. Ocitají se totiž nyní v krizové bezvýchodné situaci. Řada z nich nemůže přerušit dodávky nebo vypovědět smlouvy, neboť by tím ohrozila bezpečnost a zdraví horníků a chod těžby. Přitom musí počítat s tím, že za odvedenou práci nedostanou zaplaceno,“ upozornilo vedení krajské tripartity.

Do něj mimo jiné patří moravskoslezský hejtman Miroslav Novák (ČSSD), vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala či zástupkyně moravskoslezské regionální rady odborových svazů ČMKOS Dagmar Regelová-Bobková.

Platební neschopnost prý hrozí stovkám firem

OKD dluží více než 17 miliard korun, pohledávku u ní má přes 600 firem a podle členů tripartity dopadne kvůli tomu druhotná platební neschopnost i na další firmy.

„Naší společnou povinností je postarat se o horníky, ale zabránit také hrozícímu krachu stovek firem a propuštění dalších tisícovek zaměstnanců,“ upozorňují.

Tripartita proto požádala vládu, aby minimalizovala negativní dopady případné insolvence OKD na Moravskoslezský kraj. A hned jí řekla i recept. Ten spočívá v zajištění pokračování těžby, aby propouštění zaměstnanců bylo pozvolné a řízené, zajištění bezpečnosti a zdraví důlních pracovníků, včetně zajištění případného financování bezpečnostních aspektů těžby a zajištění finančních prostředků pro případ, že OKD nebude schopna vyplatit mzdy, případně odstupné v zákonné výši.

Posledním krokem má být okamžitá příprava opatření, která pomohou dodavatelům OKD jako například osvobození od zaplacení DPH z neuhrazených faktur, úleva na odvodech z mezd zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění, zařazení zaměstnanců firem do programu rekvalifikací a vzdělávání s podporou stejnou jako pro zaměstnance OKD nebo využití stejných nebo přiměřeně podobných pobídek na podporu podnikání, jako budou přijaty u OKD.

Těžební firma podala v úterý sama na sebe insolvenční návrh. [celá zpráva]

Provoz zatím dál pokračuje. O případné insolvenci rozhodne soud.