„Spíše než depresivní trend jsou patrné obavy a naznačený strach z okolí. Touha vymanit se ze situace, z níž nevidí východisko,“ popsal obraz psychiatr Jan Cimický s tím, že se nejedná o konkrétní analýzu, ale pouze o dojmy.

„Jsou zde naznačené prvky úzkosti a bezradnosti, otáčení se v uzavřeném kruhu, náznak neurovnaného myšlení, kde dominuje červená barva. Zřejmě probouzející se autoagrese a symbolika citového vztahu mimo uzavřený kruh jejího vlastního života,“ poukazuje psychiatr na červené srdce namalované v rohu obrazu.

Obraz, který malovala Iveta Bartošová před svou smrtí.

Obraz, který malovala Iveta Bartošová před svou smrtí.

FOTO: Novinky

Zelená na obrazu mohla znamenat naději

Podle Cimického by mohla zelená barva symbolizovat, že naděje umírá poslední, ale černý okraj to narušuje, může vystihovat depresi. Velká bezradnost a nejistota je zachycena v červené barvě, která na obrazu převládá, a v uzavřeném kruhu, ze kterého se zjevně chtěla dostat.

Video

Lidé přinášejí květiny k domu Ivety Bartošové. Zdroj: Novinky.cz

„V poslední době na mě působila jako člověk, který má velice málo sil. Především její řeč a reakce mně přišly až alarmující. Měla být už dříve komplexně vyšetřena, je veliká škoda, že se to včas neudělalo,“ doplňuje Cimický.