Záměrem je vybudovat volnočasový prostor pro setkávání obyvatel mikroregionu Chopos i vytvořit atraktivní prostředí pro malé návštěvníky.

Špulka je symbolem propojenosti obcí

"Inspirace, která mě přivedla k tvaru rozhledny, dala projektu i jméno - Špulka, klasická stará špulka s navinutou nití jako svazkem obcí," sdělila Torkoniaková. Prvotním záměrem svazku podle ní bylo vybudovat pouze rozhlednu, ale postupem času došlo k rozšíření projektu na naučnou stezku s rozhlednou.

Stavba má mít na výšku téměř čtyřicet metrů.

Stavba má mít na výšku téměř čtyřicet metrů.

FOTO: 2T engineering

Okolo rozhledny je navržena velká plocha s dlažbou ve tvaru mikroregionu a vyznačením jednotlivých obcí. "Ve spodní části rozhledny má každá obec svůj informační panel, na kterém nalezneme informace o historii, ale i aktuální dění v obci," uvedla Torkoniaková.

Výstavba rozhledny je podle architektky vnímána jako společný projekt obcí, na který jsou obyvatelé pyšní. Velkou zásluhu na tom má podle ní Miroslav Kratochvíl - manažer mikroregionu Chopos, díky němuž celý projekt vznikl a bude i realizován.

Stavba vyjde na sedm miliónů

Náklady se odhadují na 6, 6 miliónu korun, z toho 1,8 miliónu korun pokryje dotace ze Strategického plánu Leader. Zbytek uhradí obce, drobní dárci a partneři projektu, kterými jsou společnost Wifcom a Rádio Sázava. Projekt podporují i místní obyvatelé, školy, spolky, firmy a mnoho dalších organizací.

Základní kámen rozhledny Špulka byl položen letos na konci dubna. "Základní kámen rozhledny posvětil farář Martin Janata. Doufáme tedy, že stavba bude probíhat bez problémů a rozhlednu otevřeme pro veřejnost v říjnu 2013," doufá architektka.