Prováděcí vyhláška k zákonu byla totiž vydána až koncem dubna. A tak policisté vlastně nemohli svou možnost naplnit, protože nebylo jasné, jaké vozidlo je „zralé“ na okamžité odstavení. Nyní už to vědí. Vyhláška má třináct bodů a v nich jsou vyjmenovány závažné technické nedostatky vozidla, které lze zběžně na místě identifikovat.

Jsou to:

 1. Absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému.
 2. Poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení.
 3. Absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy.
 4. Zjevné nadměrné úniky provozních kapalin.
 5. Koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie.
 6. Opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy.
 7. Deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu.
 8. Deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost.
 9. Zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru.
 10. Deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla.
 11. Deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu.
 12. Zjevné deformace nebo praskliny kol.
 13. Zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.  

Podle policie je zavedení těchto pravidel motivováno snahou vytlačit ze silnic vraky, které jsou nebezpečné cestujícím v nich i mimo ně. Jde o vozy, které jsou už tak staré, prorezlé a špatně opravené nebo naopak jsou to krásné složeniny z mnoha a mnoha dílů různých aut, které vypadají sice navrch skvěle, ale pod kabátem jsou technicky úplně zničené.

Nový zákon vítají odborníci, dopravní experti i většina politiků. Opoziční ODS však při projednávání zákona nesouhlasila a připomínala, že jde jen o zbytečné posilování moci policie, která tak bude moci chudé řidiče snadněji šikanovat.

Je ovšem třeba připomenout, že těchto třináct bodů je doplněno ještě mnoha dalšími, které znamenají, že můžete sice s vozidlem odjet, ale do třiceti dnů odstranit závadu. Odjedete ale bez technického průkazu, a pokud ve stanovené lhůtě závadu neodstraníte, přijdete o STK. Takovým technickým přestupkem je například špatně umístěná značka. Musí být viditelná, a to ze všech stran pod úhlem 30°. Takže například motorkáři, kteří mají značku namontovanou na straně, takto překračují zákon.