Nejčastěji podle něj dochází ke zneužití dětí ve věku jedenácti a dvanácti let, nehledě na pohlaví. Pokud jde o zneužití chlapců, pachatelem je podle statistik
v 67 % muž a ve 33 % žena.

Dívky jsou ve sto procentech zneužívány muži. Zatímco u nich je pachatelem ze 60 % procent příbuzný, chlapce nejčastěji zneužívají cizí muži. K nejčastějším projevům obtěžování patří podle Weisse osahávání, na druhém místě pak masturbace oběti.

Pouze čtvrtina násilníků vyžaduje vaginální soulož

Případy, o kterých se policie dozví, jsou však jen špičkou ledovce. Na to, že například pokud dojde ke znásilnění, míra ohlášení incidentu tohoto trestného činu je pouhých pět až 10 procent.

Je důležité zdůraznit, že sexuální násilí není jen soulož, ale široké spektrum tohoto chováníSexuolog Petr Weiss

„Je důležité zdůraznit, že sexuální násilí není jen soulož, ale široké spektrum tohoto chování. Navíc z praxe mohu říci, že pokud jde o dokazování, neznamená to, že když došlo ke genitální souloži, má policie v ruce jasný důkaz zneužití. V 39 procentech případů totiž ani nedojde k porušení panenské blány, protože v nízkém věku se tkáň může rychle zcelit,“ upozorňuje sexuolog.

Muži jako oběti sexuálního násilí v dětství si z takovýchto zážitků také odnášejí trochu odlišné následky než ženy.

„Pokud jde o negativní následky, tak ty trvalého charakteru postihnou 32 procent zneužitých žen a 22 procent zneužitých mužů. Nicméně více než polovina mužů (54 procent) neuvádí následky ze zneužívání v dětství žádné. U žen je to 43 %.

Pozitivními následky pak míním ty, které se odehrají dobrovolně mezi mladistvými. To je také důležité neopomíjet, protože deset procent českých dívek a chlapců zahajuje pohlavní život před patnáctým rokem věku,“ připomněl Weiss.

Když už dojde ke zneužití chlapců, mají zřejmě štěstí, že to jejich okolí řeší dvakrát častěji, než je tomu u dívek. „Na policii je oznámeno každé 10. zneužití chlapců, ale až každé 20. zneužití dívek,“ upozornil sexuolog.

Léčba násilníků trvá jen dva roky

Podle odborníků, kteří se zabývají léčbou těch, jejichž oběťmi jsou zneužité dívky a chlapci, existuje v české legislativě problém, jehož náprava by pomohla a děti ochránila. Násilníkům musí být nařízena léčba, a to dlouhodobá. Dva roky nestačí. Po jejich skončení si většina okamžitě začne vyhlížet další oběť.

Opravdu je výjimka, když k nám přijde člověk s deviací nebo sklony k sexuálnímu násilí, který ještě nic neudělal a chce se léčit.primářka sexuologického oddělení FN Brno Petra Sejbalová.

„Opravdu je výjimka, když k nám přijde člověk s deviací nebo sklony k sexuálnímu násilí, který ještě nic neudělal a chce se léčit. Sexuální deviaci nelze vyléčit, ale lze ji udržet pod kontrolou. Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud nesplní účel. Klidně deset dvacet let,“ upozornila primářka sexuologického oddělení FN Brno Petra Sejbalová.

„Jenomže u nás ji zákon nařizuje jen na dva roky, a pokud ji soud sám nestihne prodloužit, což často znemožní pachatelé, kteří se k líčení nedostaví, okamžitě se ukončuje,“ dodala Sejbalová s tím, že v minulosti zákon vyžadoval léčbu, dokud účel nesplnila.