Přinášíme přehled největších mýtů, které mohou přinést velké problémy, budete-li jim věřit a řídit se jimi!

1. Když vozidlo ve skutečnosti neprovozuji, není třeba platit povinné ručení.

Nemá-li vlastník v úmyslu vůz provozovat, musí odevzdat tabulky registračních značek (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla do depozitu na registru vozidel. Jinak je nadále evidované jako provozované s povinností pojištění. Vozidlo lze vyřadit dočasně nebo i trvale. Neučiní-li tak vlastník, je ze strany České kanceláře pojistitelů (ČKP) vyzván k úhradě sankce - zákonného příspěvku do Garančního fondu pro úhradu škod způsobených nepojištěnými auty.

2. Po zániku pojištění je stanovena ochranná lhůta pro vyřízení nového.

Ve skutečnosti žádná ochranná lhůta není stanovena, vůz musí být pojištěn bez přestávek, není-li vyřazen dočasně nebo trvale z registru.

3. Když je zaplacen příspěvek do garančního fondu jako sankce za nepojištěné vozidlo, je tím závazek splněn.

Příspěvek do garančního fondu je pouze sankcí, nejedná se o pojistné. Vedle této pokuty je třeba vozidlo řádně pojistit.

4. I když je dlužné pojistné uhrazeno po lhůtě v upomínce, kterou stanovila pojišťovna, nemůže dojít k zániku povinného ručení, a vše je tak v pořádku.

Není-li pojistné uhrazeno včas, marným uplynutím lhůty uvedené v upomínce pojištění zanikne a nelze ho reaktivovat opožděnou platbou.

5. Kupní smlouva na vozidlo nemusí být písemná.
Z právního hlediska nemusí být skutečně písemná, ale původní vlastník nemůže bez ní prokázat, že vozidlo prodal, a mohou ho „dohnat“ povinnosti plynoucí pro vlastníka vozidla. Opačně se totéž týká i kupujícího.

6. Po úmrtí vlastníka vozu se musí čekat na výsledek dědického řízení, aby bylo jasné, kdo se o vůz bude starat.

Povinnosti vlastníka vykonává dědic nebo dědicové až do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví. Po smrti vlastníka přechází povinnost hradit povinné ručení na dědice společně a nerozdílně. Jakmile je po skončení dědického řízení znám nový vlastník, ohlásí nabytí vlastnictví registru a poté plní už povinnosti vlastníka sám.

7. ČKP poslala výzvu k úhradě sankce (příspěvku do garančního fondu) za nepojištěné vozidlo, ale údaje nesouhlasí, takže výzvu není nutné řešit.

Neodpovídají-li údaje ve výzvě skutečnosti (o vozidle nebo o pojištění nebo o vlastníkovi), je důkazní břemeno na adresátovi výzvy, aby ČKP neexistenci své povinnosti uhradit příspěvek prokázal.

8. Prodává-li se auto do bazaru, je možné hned zrušit povinné ručení.

Motorista je i nadále vlastníkem vozu, postaví-li auto do bazaru v režimu tzv. komisního prodeje. Všechny povinnosti vlastníka se ho tedy týkají až do okamžiku, který je uveden v prodejní smlouvě jako den prodeje novému vlastníkovi.

Chcete-li mít na cestách užitečného pomocníka pro případnou nouzi, pořiďte si k pojištění telematickou asistenci UNIQA SafeLine. Navíc můžete v soutěži hrát o skvělé cestovní poukazy v hodnotě 100 Eur. A to stojí za to!