Hlavní obsah

Světový den zdraví, vyhlašovaný každoročně Světovou zdravotnickou organizací na 7. dubna, se letošní rok věnuje krizi v oblasti pracovní síly ve zdravotnictví. Celosvětově se uskuteční řada akcí zaměřujících se na globální krizi, ale i na oslavu důstojnosti a hodnoty práce pro zdraví. Tento rok se kampaň nazývá "Spoluprací ke zdraví".

7.duben - Světový den zdraví

Krize pracovní síly ve zdravotnictví představuje omezení pro rozvoj zdraví až v 60 zemích světa. Zpráva WHO (Světové zdravotnické organizace)odhaduje nedostatek téměř 4,3 miliónů lékařů, sester a pomocných pracovníků po celém světě. Nedostatek se nejvíce projevuje v nejchudších zemích, kde jsou právě nejvíce potřební. Přibližně 59 miliónů lidí představuje celosvětovou pracovní sílu ve zdravotnictví. Každý třetí z tohoto počtu je zaměstnán v Severní Americe - zejména v USA a Kanadě - kde se nachází více než polovina světových finančních zdrojů pro zdravotnictví. Oproti tomu v subsaharské Africe, kde se vyskytuje čtvrtina světových nemocí, se dává do zdravotnictví méně  než 1 procento světových finančních zdrojů, pracují zde pouze 4 ze 100 zdravotníků.

Tento globálně chronický nedostatek lidských zdrojů ve zdravotnictví je výsledkem desetiletí podhodnocených investic do jejich vzdělávání, školení, odměn, pracovního prostředí a managementu. To vede k značnému nedostatku klíčových dovedností, ke změně profesní kariéry a předčasnému odchodu do důchodu stejně jako k národní a mezinárodní migraci. Výsledkem jsou: kliniky, které nemají dostatek zdravotních pracovníků, nemocnice, které nemohou nabrat nové nebo udržet stávající kvalifikované zaměstnance.

Se vstupem ČR do  EU se mění možnosti uplatnění i pro české zdravotníky. Téma Světového dne zdraví dává prostor k zamyšlení, do jaké míry je oprávněná obava, že v příštích letech dojde k masivnějšímu odlivu zdravotnických pracovníků do zahraničí. V současné době je nedostatek lékařů do jisté míry kompenzován cizinci, u některých specializací lze však očekávat nepříznivý vývoj.

Zdravotních sester ubývá

Asi největším problémem v celosvětovém měřítku je neúspěch zdravotních systémů přilákat a udržet mladé zdravotní sestry. Např. v Dánsku, Islandu, Norsku, Švédsku a Francii je průměrný věk zdravotních sester 41 - 45 let.  Přitom právě zdravotní sestry tvoří až 70 procent všech zdravotníků. Přestože jsou na sestry neustále kladeny vyšší požadavky, plat tomu neodpovídá. V EU je v tomto směru asi největší problém ve východní části, kdy stále více zdravotnických pracovníků opouští své země za účelem vyšších výdělků.

Světová zpráva o zdraví vydaná u příležitosti Světového dne zdraví dokládá rozdílnosti v zabezpečení lidskými zdroji ve zdravotnictví i to, jak lze nalézt potřebnou rovnováhu. Zpráva předkládá akční plán na příštích 10 let, podle kterého si mohou jednotlivé státy posílit své zdravotní systémy s podporou globálního partnerství.

Více informací http://www.who.int

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků