Podle vedoucího oddělení pro kostní nemoci Všeobecné fakultní nemocnice Jana Štěpána jestliže přijde pacientka například pět až deset let po menopauze a je správně léčena, nemusí ji do konce života čekat žádná zlomenina.

Existuje široké spektrum léků, které mohou snížit riziko zlomenin. Na vytvoření nové kostní hmoty nestačí pouze užívat léky. Kosti pomáhá udržovat také cvičení, které omezuje například slábnutí obratlů a jejich deformaci a výrazně snižuje pravděpodobnost pádu. "Pokud cvičíme, dáváme kostem signál, že jsou potřebné, a je to jeden ze způsobů, jak si kosti ne udržet, ale dokonce zlepšit," říká Štěpán.

Kostní tkáň se sice dokáže obnovovat a staré části kosti jsou nahrazovány novou kostí, ale vždy se vytvoří o něco méně hmoty, takže se kosti ztenčují. Během života dochází ke ztrátě kostní hmoty a její množství klesne až na polovinu hodnoty dosažené v časné dospělosti.

Nejzávažnější hrozbou je zlomenina krčku stehenní kosti

Přibližně tři čtvrtiny zlomenin kyčle postihnou ženy. Ženy jsou ohroženy častěji nejen proto, že úbytek hormonů činí jejich kosti křehčími, ale i proto, že ztrácejí více svalové hmoty a jejich svaly jsou ochablejší.

Starší ženy snadněji ztrácejí rovnováhu a mají větší problémy s koordinací než muži. Určitou roli hraje i dědičnost.

Pacientka, která je po přechodu a má alespoň jeden rizikový faktor, to znamená, že maminka měla osteoporózu nebo ona sama prodělala zlomeninu, by si měla nechat jednou za rok či dva změřit množství kostní hmoty. Automaticky nárok na toto měření má každá žena starší 65 let. Doporučit ji k vyšetření může i praktický lékař, uvedl Štěpán.

Ke stanovení diagnózy osteoporózy musí lékař znát osobní i rodinnou anamnézu a pacienta důkladně vyšetřit. Požaduje se cílené biochemické vyšetření krve, moče, funkčního stavu ledvin, žaludečně střevního traktu, hematologické a endokrinologické vyšetření - všechna se zaměřením k látkám významným pro stavbu, výživu či jiné ovlivnění kostí. Zjišťuje se i stav acidobazické rovnováhy a hodnotí stav výživy. Nezbytné je také vyšetření rentgenologické, boční snímek bederní a hrudní páteře k potvrzení nebo vyloučení zlomeniny případně jiného patologického stavu kostry. Vyloučit je třeba i malignity a mnohočetný myelom jako možné příčiny zlomeniny obratlů a jiných míst kostry, a osteomalacie (= defektní mineralizace organické hmoty), která může napodobovat osteoporózu.