Stejně dobře jako jetel zná většina žen po padesátce problémy spojené s přechodem. Konkrétně se jedná a řadu projevů jako jsou návaly horka, noční pocení, nespavost, bolesti hlavy nesoustředěnost, pálení očí a vysychání sliznic atd.

Čím je způsobeno klimakterium?

Klimakterium neboli přechod, není jak se mnozí lidé domnívají nemoc, je to období v životě ženy, které představuje přechod z reprodukční fáze života do období reprodukčního klidu. Příčinou většiny potíží a zdravotních komplikací období klimakteria je nedostatečná hladina pohlavních hormonů v krvi. Mluvíme o estrogenním deficitu.

Zhruba třetina ženské populace se nachází v postmenopauze a typické potíže má 80 % všech žen. Patří k nim návaly horka, pocení, bušení srdce, únava, poruchy spánku a další. Zhruba polovina z nich se obrací na lékaře se žádostí o léčbu.

Co obsahuje květ červeného jetele?

V Asii a Latinské Americe se však tyto projevy postupujícího věku objevují méně. Bylo zjištěno, že je to způsobeno i skladbou potravy, která je bohatá na izoflavony.

Izoflavony patří do skupiny fytoestrogenů bohatě se vyskytujících například v květech červeného jetele nebo v plodech sóji. Jedná se o látky chemicky příbuzné ženským pohlavním hormonům - estrogenům. V běžné stravě evropských žen se fytoestrogeny vyskytují pouze v malém množství a jejich doplňování formou potravních doplňků je dobrým řešením, zejména u žen starších 45 let. Fytoestrogeny extraktu červeného jetele působí velmi pozitivně na klimakterické potíže a prevenci osteoporózy.

Proč je červený jetel účinnější než sója?

Izoflavony se nacházejí v sóje, čočce nebo lnu, ale také v červeném jeteli, přičemž bylo vědecky dokázáno, že izoflavony z červeného jetele jsou 50krát účinnější než srovnatelné množství v sóji a to proto, že červený jetel obsahuje čtyři izoflavony (genistein, daidzein, biochanin A, formononetin), zatímco sója jenom dva. Pro výrobu potravních doplňků se speciálně vybírají druhy červeného jetele rostoucího ve vysokohorském prostředí .

V současnosti jsou na českém trhu dostupné doplňky stravy s extraktem červeného jetele určené ženám s obvyklými zdravotními problémy spojenými převážně s přechodem. Ženy s klimakterickými problémy a s ohrožením řídnutí kostí mohou užívat extrakt z jetele společně s vápníkem, hořčíkem, vitaminem D a zinkem.