Průzkum, který provedla nezisková mezinárodní organizace Lymphoma Coalition, a jehož cílem bylo upozornit na nedostatečnou osvětu veřejnosti ukázal, že více než polovina lidí (55%) s maligním lymfomem až do okamžiku sdělení diagnózy nikdy neslyšela o tomto druhu onkologického onemocnění a téměř polovina pacientů (43%) rozuměla sdělené diagnóze jen zčásti nebo vůbec. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 500  pacientů s lymfomem, jejich rodinných příslušníků a známých. 

"Většina lymfomů  patří mezi nádory, které se dají vyléčit. V každém případě je ale nutné na ně pamatovat. Výsledky průzkumu, který ukazuje, že více než polovina lidí o tomto nádoru nikdy neslyšela je jistě alarmující. Obzvláště v souvislosti s tím, že včasná diagnóza, založená na nepodcenění příznaků jako jsou zvětšené uzliny, déle trvající nevysvětlené teploty, pocení a další, výrazně zvyšuje šanci na vyléčení. Jde také o to, že největší míra strachu a obav pramení právě z neznalosti,"říká  předseda Kooperativní lymfomové skupiny Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Maligní lymfom je druh onkologického onemocnění krve, na který ročně umírá téměř 200 000 lidí. Přesto ale zůstává jedním z nejméně prozkoumaných onkologických onemocnění. Přitom maligním lymfomem trpí přibližně jeden milión lidí na celém světě. Přesná příčina vzniku tohoto onemocnění není dosud známá, avšak může se vyskytovat jak u dětí, tak u žen i mužů a to ve všech věkových skupinách a národnostech nezávisle na jejich životním stylu.

Jedná se o zhoubné onemocnění jednoho druhu bílých krvinek zvaných lymfocyty, které jsou v lidském těle zodpovědné za imunitu. Lymfocyty tvoří v lidském těle tzv. lymfatickou tkáň a přirozeně se vyskytují ve všech částech těla. Součástí lymfatické tkáně jsou mízní uzliny, jejichž zvětšení bývá nejčastěji jedním z prvních příznaků tohoto zhoubného onemocnění. Proto je nutné každou zvětšenou uzlinu (bulku), která se objevila kdekoliv na těle bez zřejmé souvislosti s předchozí infekcí, nechat lékařsky vyšetřit. Včasná a správná diagnóza totiž spolu s vhodně zvolenou léčbou mohou přinést pacientovi výhody z hlediska zvýšení šancí na významné prodloužení období bez příznaků onemocnění, či úplného vyléčení. Pacientům je tím umožněn návrat do běžného života.

Slavnostní vernisáž fotografií "Představy o naději"

Chcete-li se o tomto onemocnění dozvědět více či podpořit projekty občanského sdružení Lymfom Help, přijďte se podívat na slavnostní vernisáž fotografií,  které do mezinárodní soutěže "Představy o naději" zaslali čeští soutěžící. Výstavu zahájí 15. září v 18. hodin  herečka Zuzana Dřízhalová v galerii Nová síň ve Voršilské 3 v Praze 1. Na vernisáži bude také poprvé představena mezinárodní Charta práv pro pacienty s maligním lymfomem, a to jedním ze spoluautorů tohoto projektu Doc. MUDr. Markem Trněným, CSc., předsedou Kooperativní lymfomové skupiny (www.lymphoma.cz).