"Hypnóza může zlepšit mentální pohodu pacientů s onemocněním alopecia areata a může zdokonalit klinickou léčbu," tvrdí doktorka Ria Willemsenová z Free University v Bruselu.

Alopécie je autoimunní onemocnění, během něhož dochází k náhodnému a vracejícímu se vypadávání vlasů v kruhových oblastech na hlavě. Významnou roli v propuknutí choroby může hrát také nadměrný stres a psychické trauma.

Doktorka Willemsenová úspěšně testovala hypnózu u 12 svých pacientů. U všech došlo po několika sezeních k růstu vlasů na 75 procentech hlavy, u devíti z nich pak došlo k obnově růstu vlasů na celé hlavě.

Ačkoli nebyly sledovány žádné nežádoucí účinky, u pěti pacientů došlo po delší době k relapsu choroby a vlasy opět začaly vypadávat.