Dětskou úrazovost pomáhá snižovat prevence. Dospělí by podle Kostnera měli především naučit děti chovat se bezpečně a vytvořit jim co nejbezpečnější prostředí. Na prevenci se podílejí i legislativní opatření, jako je zpřísnění nařízení o nošení přileb pro dětské cyklisty, povinnost vozit děti v autosedačkách nebo předpisy pro dětská hřiště. Význam prevence ukazuje příklad Švédska, které za 40 let dokázalo snížit počet smrtelných dětských úrazů o 90 procent.

Pokud se někdo zraní, je důležité, aby se mu včas dostalo první pomoci. Lidé však často nevědí, jak pomoci, nebo nemají potřebné pomůcky. Podle Pavla Švejnohy z Českého červeného kříže nejnovější vydání žlutých stránek bude obsahovat dvoustranu se zásadami první pomoci, které se tak dostanou do čtyř miliónů domácností.

Další samozřejmostí by měla být domácí lékárnička. Podle Věry Husákové lidé mají autolékárničky, ale v domovech, kde se stává velké množství poranění, většinou shromažďují léky a obvazy v šuplících nebo krabicích od bot. Mají k nim přístup malé děti, ale sami dospělí je v okamžiku, kdy se někomu něco stane, těžko hledají.