Vědci pracovali s daty získanými na základě pozorování, jež ukázala, že u obřezaných mužů bylo riziko nákazy virem HIV výrazně nižší. Kdyby v příštích deseti letech obřízku podstoupila celá mužská populace na světě, pak by se podle nich podařilo před nákazou zachránit přibližně dva milióny lidí a před smrtí 300 000 lidí.   

Důvod proč tento drobný chirurgický zákrok nebezpečí infekce snižuje, je dle lékařů v předkožce, jelikož je tvořena buňkami, které jsou velice náchylné k nákaze. Virus rovněž lépe přežívá v teplém a vlhkém prostředí, které je právě za předkožkou. Takže kdyby bylo více mužů obřezaných, méně by se jich nakazilo a tím pádem by nedošlo ani k přenosu infekce na jejich partnerky.

Několik studií ukázalo, že mezi obřezanými muži je nižší míra výskytu nákazy virem HIV. To bylo nejmarkantnější v některých částech Afriky, kde vědci porovnali míru výskytu viru HIV u vedle sebe žijících skupin obřezaných a neobřezaných mužů.

V částech Afriky, kde je mužská obřízka běžnou záležitostí, se HIV vyskytuje jen v menší míře

Tým pod vedením Bertranda Auverta z francouzského výzkumného ústavu Inserm v loňském roce zjistil, že obřezaní muži na jihu Afriky byli o 65 procent méně náchylní k nákaze smrtícím virem HIV. Tato skupina vědců poté provedla teoretickou analýzu, co by se stalo, kdyby všichni muži v Africe byli obřezáni.

Ve zprávě, kterou zveřejnili v časopisu Public Library of Science Medicine, uvádějí, že v západní Africe, kde je mužská obřízka běžnou záležitostí, se HIV vyskytuje jen v nízké míře. Na jihu kontinentu je tomu naopak. Podle jejich závěrů by obřízka mohla v subsaharské Africe v příštích třech letech zachránit téměř šest miliónů lidí před infekcí a třem miliónům lidí život. Domnívají se, že obřízka všech mužů na světě by snížila současný počet infikovaných o 37 procent.

Obřízka však není 100 % ochranou před AIDS

Francouzští vědci zároveň varují před přehnanými nadějemi, které by jejich výzkum mohl vzbudit u řady lidí: "Mužská obřízka sama o sobě problém nekontrolovatelného šíření epidemie AIDS v Africe nevyřeší. I obřezaní muži se mohou nakazit, ačkoliv je u nich riziko daleko nižší."

Virem HIV, jenž způsobuje nemoc AIDS, je nakaženo 40 miliónů lidí, 25 miliónů nemoci již podlehlo. Nejvíce lidí trpí touto chorobou v subsaharské Africe.