Riziko vzniká po několika letech strávených v nudné práci. Srdce si totiž na rutinu zvykne a není vůbec připraveno na náhlý požadavek zvýšit pracovní výkon, fyzickou aktivitu nebo na náhodný šok.

K těmto závěrům došli lékaři na základě výzkumu, v němž se snažili prokázat, proč jsou posty s nižším vzděláním a menším výdělkem častěji spojeny s infarktem srdce. "Můžeme snížit počet srdečních chorob už jen tím, že změníme pracovní prostředí a podmínky u stereotypních oborů," prohlásil vedoucí výzkumné studie doktor Harry Hemingway.