Pokud se ženy s genetickou výbavou náchylnou ke vzniku nádorů v prsu podrobily vyšetření na mamografu, vzrostl u nich počet onemocnění rakovinou o 54 procent. Největší nebezpečí představuje tohle vyšetření ňader pro dívky a ženy mladší dvaceti let. Jestliže v tomto věku podstoupily ozáření mamografem, během následujících dvaceti let se riziko zhoubného bujení v prsu zdvojnásobilo.

"Je to první studie předkládající důkaz o tom, že ženy s genetickou výbavou náchylnou ke vzniku rakoviny prsu mohou být velmi citlivé na nízké dávky ozařování. Mladé dívky z rodin, v nichž byla prokázána přítomnost defektních genů BRCA 1 a BRCA 2, by se neměly nikdy nechat vyšetřit na mamografu, ale pouze podstoupit sonografické vyšetření," prohlásil specialista David Goldbar.

Geny BRCA 1 a 2 kódují látky účastnící se oprav DNA v buňce. Patrně však nejsou schopny napravit škody způsobené právě zářením z mamografu. Poškozená DNA vede ke vzniku rakovinného bujení.