Některé nemoci, jako katarální horečka ovcí, jsou pro člověka neškodné. Ale jiné, jako západonilská horečka nebo horečka z údolí Rift, mohou být smrtelné. Všechny působí velké ekonomické škody tam, kde se rozšíří.

"Tyto nemoci existovaly vždy, ale byly považovány za výhradně tropické. Nyní postupují k severu a první z nich se již v Evropě rozšířila," uvedl Emmanuel Camus, ředitel oddělení veterinární medicíny ve francouzském Středisku pro mezinárodní spolupráci v agronomickém výzkumu (Ciraad).

Od roku 2000 se katarální horečka rozšířila na Korsice, kam se dostala ze severní Afriky přes Sicílii. Během několika let zasáhla Pyrenejský poloostrov a celé italské území.

Francie na nemoc nebyla připravená

Když se ve Francii náhle nemoc objevila, ukázalo se, jak je země nepřipravená. V celé Francii byl jen jeden expert na komáry rodu Culicoides, kteří nemoc přenášejí. Pokud jde o očkovací látku, bylo třeba pro ni poslat až do Jihoafrické republiky.

Na Korsice bylo šíření choroby zastaveno vybitím nemocných zvířat a rozsáhlou očkovací kampaní. Nemoc má ale 24 různých sérotypů a při objevení každé nové variace je třeba očkovat znovu. V nechráněném stádu může být úmrtnost až 90 procent. Ani zde není očkování všelékem, protože pak zvíře už nemůže být exportováno.

Katarální horečka je tím zákeřnější, že se jejími nosiči mohou stát koně a hovězí dobytek, který vypadá na pohled zdravě. Hmyz, který nemoc přenáší, je tak nepatrný, že ho na rozsáhlém prostoru vítr snadno rozfouká.

Další nebezpečné choroby postupují z tropů

Západonilská horečka útočí především na koně. Ale tato nemoc, kterou přenáší komáři, může u lidí způsobit těžké epidemie, jak tomu bylo v letech 1996-1997 u Bukurešti (asi padesát úmrtí) a v posledních letech ve Spojených státech.

Horečka z údolí Rift, která rovněž postihuje ovce, se zatím z Egypta nerozšířila. "Má rovněž tendenci postupovat na sever a vakcína proti ní není příliš rozšířena, protože je velmi drahá," připomněl Camus. V posledních letech pronikla do zemí afrického rohu a měla pro ně značně nepříznivý ekonomický dopad, protože země tohoto regionu se tradičně specializují na export ovcí do arabských zemí, dodal vědec.