"Výroba i nasazení náhrady může u nás proběhnout během jednoho sezení. Náhradu vyrábíme z keramických materiálů, v barvě zubu. Z čisté keramiky, bez použití kovů, můžeme zhotovit všechny druhy plomb, částečné i kompletní korunky a můstky. To vše nám umožňuje práce s roboty," uvádí primář MUDr. Petr Barták z pražské Kliniky a institutu estetické medicíny Asklepion.

Všechno změnil počítač

Počítač vyfotografuje defekt zubu a navrhne jeho rekonstrukci. Tu může lékař téměř neomezeně upravovat. Pokud je s výsledkem spokojen, odešle jej do obráběcího modulu, který z bloku keramiky během několika minut vybrousí chybějící část zubu. Je úplně jedno, jestli se jedná o malou plombu či korunku nahrazující skoro celý zub.

Keramiky existuje nepřeberné množství druhů a barev. Dá se také dobarvit, aby vzhled umělého zubu co nejvěrněji napodobil přirozený vzhled ostatních. Lékař pracuje s přesností, kterou si dříve nikdo nedokázal představit. Špičková technologie umožní zachovat zuby, které by jinak musely být ošetřeny mnohem komplikovaněji, destruktivněji a dráž.

Počítač používá i zubní technik

Kromě robota, používaného k výrobě plomb, korunek a fazet, je tady k dispozici laboratorní zubní systém CEREC inLab. Znamená revoluci ve výrobě celokeramických korunek a můstků.

"Zubní technik dostane od lékaře klasický otisk zubů a z něj odlije sádrový model. Ten se přenese do počítače a technik pomocí speciálního programu vymodeluje náhradu. Vše se, včetně skusu a kontaktu s okolními zuby, průběžně kontroluje," uvádí doktor Barták.

Všechny úpravy provádí technik v počítači. Nakonec vybere vhodný keramický polotovar, který se frézou přesně upraví do požadovaného tvaru. Zubní náhrady se vyrábějí z jednoho pevného bloku keramiky. To můstkovým konstrukcím propůjčuje pevnost srovnatelnou s kovovými slitinami. Technik nakonec konstrukci opatří estetickým povrchem a můstek je hotov.

Dokážou vyrobit složitou celokeramiku

"Ještě nedávno byly celokeramické můstky křehké a praskaly, proto se používaly kovokeramické. Nevýhodou ale je, že jimi neprochází světlo. Vedle zdravých zubů tak mohou působit uměle. Použijí-li se ke zhotovení a upevnění náhrady průsvitné materiály, vypadají ošetřené zuby přirozeně. Lze tak ve vhodných případech zhotovovat i fazety, které zcela změní i nevzhledný chrup," dodává dr. Barták.

Ceny za ošetření se pohybují podle složitosti výkonu. Např. výplň (plomba) stojí od 3500 Kč a korunka od 8250 Kč výš. Vše si hradí pacient sám, zdravotní pojišťovny na zákroky nepřispívají.