Podle přednosty interní kliniky motolské nemocnice a předseda České diabetologické společnosti Milana Kvapila polovina pacientů o tomto parametru ale vůbec neví a jen pětina zná hodnotu svého glykovaného hemoglobinu.

"Dlouhý cukr" informuje o tom, zda léčba a úsilí pacienta jsou úspěšné, a napoví, jaká bude budoucnost nemocného. Čím je průměrná koncentrace cukru v krvi vyšší, tím více je organismus ohrožen chronickými diabetickými komplikacemi, jako je postižení nervů a oční sítnice, selhání ledvin a ucpávání cév. To může vést až k amputaci nohou. Vyšší je i riziko infarktu či mrtvice.

Snížení hladiny glykovaného hemoglobinu o jedno procento snižuje pravděpodobnost komplikací o 30 procent. Hodnota A1c zdravého člověka se pohybuje v rozmezí 2,8 až čtyři procenta.

Osvětová kampaň o sledování hodnot cukru v krvi

Odborníci připravili osvětovou kampaň o sledování hodnot cukru v krvi speciálním vyšetřením. Informační letáčky budou v čekárnách diabetologů. Podle Kvapila část lékařů glykovaného hemoglobinu vyšetření neprovádí nebo o jeho výsledku a významu pacienta neinformuje.

Dagmar Bartášková z diabetologického centra uvedla, že základní léčba diabetiků v ČR ročně stojí osm miliard korun, léčba diabetických komplikací se odhaduje na dalších šest miliard. Zvýšení nákladů na vyšetření krve je nesrovnatelně nižší než celkové úspory při léčbě komplikací.

Jedno vyšetření na glykovaný hemoglobin stojí 200 korun. Pacientům by mělo být provedeno jednou až čtyřikrát ročně podle závažnosti jeho onemocnění. Náklady na léčbu nemocného cukrovkou, který nemá komplikace, se podle Bartáškové pohybují kolem 15 000 korun ročně.