"Bohužel, už i u dětí obezita stoupá. Zatím nejnižší je ve věkové skupině 13 až 17 let, kde dosahuje 11 procent, ale u dětí ve věku 6 až 12 let, už je to 20 procent. To je velmi varující," řekla Právu doktorka Marie Kunešová, předsedkyně České obezitologické společnosti.

Podle náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika republiky Michaela Víta Česko se zapojí do celoevropské akce proti obezitě a nadváze. "V Evropě už má nadváhu 400 miliónů obyvatel a 130 miliónů je obézních. Do roku 2010 má být obézních 150 miliónů obyvatel. Proto Světová zdravotnická organizace požaduje národní projekty, které by zabránily růstu nadváhy a obezity v populaci. Musíme začít v rodině, ve školách, všichni," zdůraznil Vít.

Kampaň startuje 1. června

Dodal, že přispět k tomu má i nová celostátní kampaň Přijmi a vydej, myslí se tím kalorie během dne, jejímž cílem je zvýšit vědomosti o správné výživě a zlepšit návyky obyvatelstva ve stravování a v pohybové aktivitě.

Kampaň startuje 1. června. Účastníci budou po dobu jednoho týdne vyplňovat dotazník denního příjmu a výdaje energie. Po ukončení sledování energetické bilance účastník sečte svoji denní bilanci za celý týden a výsledek zašle poštou či elektronicky do Státního zdravotního ústavu Praze. Do soutěže se může přihlásit každý a potřebný formulář získá na zdravotních ústavech v krajích. Soutěž bude vyhodnocena v říjnu a její vítěz obdrží cestovní kolo.

"Chápeme, že je to velmi malá výhra ve srovnání s výhrami v jiných soutěžích, kde se získávají automobily, drahé zahraniční zájezdy a podobně. Ale my chceme soutěží vyburcovat každého, aby si uvědomil, co jí, jak jí a zaměřil se na udržení nebo nastolení své optimální váhy. To je i cesta k ozdravění obyvatel, k předcházení různým nemocím," zdůraznil Michael Vít.

Zájemci o soutěž se více dovědí na: www.foodnet.cz nebo www.obesitas.cz.