Studie byla založena na výzkumu 50 000 lidí. U mužů, kteří alkohol konzumovali každý den, se riziko koronárních srdečních onemocnění snížilo o 41 procent. U mužů, kteří si alkohol dopřávali jednou do týdne, riziko pokleslo jen o sedm procent.

U žen, které pijí alkohol jednou týdně se riziko srdečních nemocí snížilo o třetinu.  Ovšem u těch, které si alkohol dopřávaly denně, se tento stav neměnil. 

O tom, že mírné používání alkoholu, souvisí s menším rizikem srdečních chorob, psaly i některé dřívější studie. Většinou se však zaměřovaly na muže. Zmiňovaného výzkumu se zúčastnili muži i ženy ve věku 50 až 65 let, s nimiž experti hovořili o jejich konzumaci alkoholu a následně to opakovali zhruba po šesti letech.

Rozdílnost účinků alkoholu u mužů a žen odborníci přičítají především hormonům a rozdílné schopnosti ženského a mužského těla zpracovávat přijmutý alkohol.

Podle odborníků by si všichni bez rozdílu pohlaví měli dávat pozor, aby to s pitím alkoholu nepřeháněli a nepřekročovali doporučené denní maximální dávky, což jsou např. 1/3 l piva pro ženu a 2/3 l piva pro muže.