Vyhnout se nehodě, to od řidiče vyžaduje, aby rychle a správně reagoval, ale také předvídal. Všechno, co odvádí jeho pozornost, riziko nehody zvyšuje. Podle rozborů dopravních nehod je to nejčastěji telefonování za volantem a potom kouření. Zdaleka ne jen při zapalování cigarety.

Odbornice na odvykání kouření, MUDr. Eva Králíková z 1. lékařské fakulty UK v Praze, shrnuje hlavní rizika kouření za volantem stručně:

** nikotin v nízkých dávkách může stimulovat mozek kuřáka, ve vyšších dávkách ho utlumuje,

** přispívá také ke stahování cév, tedy k horšímu oběhu krve a prokrvení mozku,

** manipulace s cigaretou řidiče při jízdě rozptyluje.

Vědci z univerzity v americkém Kentucky upozorňují i na to, že kvůli kouři v kabině je z vozu hůř vidět, a to zejména v noci, kdy bývá víc nehod.

Poslední cigárko

Ke kuriózní nehodě došlo na dálnici nedaleko francouzského Toulouse. Mladík, který se vracel se svou přítelkyní z romantického nočního koupání, za volantem kouřil. Nevšiml si, že má u krátkých kalhot rozepnutý poklopec. Měl je oblečené přímo na holém těle. Žhavý oharek z cigarety mu spadl rovnou do rozevřeného poklopce a popálil ho na intimních místech.

Mladík zaúpěl a snažil se oharek vytřepat ven. Bohužel právě v místech, kde bylo zúžení a silničáři převáděli jeho pruh do protisměru. Mladík zareagoval pozdě a špatně. Vrazil rovnou do protijedoucího kamiónu. Na místě zemřel. Jeho přítelkyni se jako zázrakem nic nestalo. Ale určitě nebude ráda vzpomínat na bizarní a smutný příběh cigarety na rozloučenou.

Reagují se zpožděním a dělají víc chyb

Když se budete bavit s kuřáky o tom, proč kouří za volantem, budou vám ti vzdělanější vysvětlovat, že je nikotin povzbuzuje a zlepšuje jejich pozornost. U prvních dvou tří cigaret to tak asi je. U těch dalších už zjevně ne.

Kouření totiž zhoršuje okysličování krve. A kyslík je vedle rychlých cukrů nejdůležitějším palivem pro mozek. Ten na jeho nedostatek dřív nebo později zareaguje zhoršením své funkce. Konečně i výzkumy vědců potvrdily, že kuřáci, kteří vykouří víc cigaret, reagují za volantem se zpožděním a dělají víc chyb.

Krize nezmizí, naopak se zvětší

Piloti nesměji kouřit. Výzkumy ukázaly, že vykouření jediné cigarety před letem zúží zorný úhel a adaptaci očí. Navíc znesnadňuje rozlišování barev. A to všechno až o 20 %. Karel Havlík poukazuje ve své knize Psychologie pro řidiče, že šetření u řidičů, doplněná psychologickými testy, dospěla k obdobným závěrům.

Ale to není jediný problém. Kysličník uhelnatý, který je spolu s dalšími 4000 látkami v cigaretovém kouři, se totiž váže na červené krvinky snáz než kyslík.

Organismus pak reaguje únavou a horší výkonností na horší zásobení kyslíkem. Prokazatelně se zhoršuje zejména schopnost řidiče vnímat a soustředit se. To podle Havlíka nutí kuřáka, aby si zapaloval další a další cigaretu. Útlum však přesto neustupuje, naopak, prohlubuje se.

Víc riskují a méně respektují pravidla

Psychologové z amerického San Franciska podrobili testům 205 řidičů kuřáků mladších 21 let, kteří měli nehodu. V porovnání se skupinou stejně starých řidičů nekuřáků se u nich daleko častěji a výrazněji objevovala citová nevyrovnanost, podrážděnost, náladovost, nejistota a horší sebekontrola. Psycholog Karel Havlík také upozorňuje na to, že kuřáci si v autě obvykle zapalují i tehdy, když s nimi jedou nekuřáci. Jejich egoistický sklon navozovat si příjemné pocity bez ohledu na druhé souvisí podle něj i s jejich méně ohleduplným a adaptabilním chováním na silnici.

Ostatně tyto poznatky potvrzují i závěry jiných výzkumů, podle kterých je mezi kuřáky vyšší počet lidí, kteří mají sklon k riskantnímu chování a porušování společenských norem.

Z toho je zjevné, že ne všichni z kuřáků si dokážou připustit všechna uvedená fakta a reflektovat je. Ti přemýšlivější by jim mohli přizpůsobit způsob své jízdy, třeba zrovna na dovolenou. A kouřit jen během přestávek, které pak klidně mohou být častější než doporučované dvě hodiny.

JAK NEBOURAT
Kuřáci, kteří v létě vyrážejí s autem na delší cesty, by proto měli víc dodržovat rady dopravních psychologů. To znamená:
- neriskovat a nejezdit na doraz, bez rezervy;
- na delších cestách skutečně každé dvě hodiny odpočívat a na zastávkách si kromě kouření také zacvičit nebo se proběhnout, aby si prokysličili organismus, a tedy i mozek;
- pít hodně neslazené vody a jíst lehce, nejlépe ovoce a zeleninu; * vedle kyslíku dopřát mozku jako doping rychlé cukry z ovoce, medu nebo hroznového cukru, ne nikotin.