V posledních letech podle lékařů také přibývá alkoholiček, jedna léčená žena připadá zhruba na dva mužské pacienty. Ženy pijí častěji doma a snaží se svou závislost před okolím tajit. Popov také upozornil na to, že lihovým nápojům stále více holdují i mladiství.

"Začínají konzumovat alkohol přibližně ve 12 letech a bohužel jsou mezi nimi i tací, kteří jej konzumují rizikovým způsobem. Objevují se u nich tendence ke zvyšování dávek a častějším opilostem," popisoval Popov. Souvisí s tím i riziko úrazů. Mladým milovníkům alkoholu také hrozí, že podlehnou i dalším návykovým látkám.

Podle odborníka na léčbu závislostí Michala Miovského nikdo důsledně nevyžaduje zákaz prodeje tabáku a alkoholu mládeži do 18 let. Málo zemí přitom podle něj v této oblasti postupuje tak liberálně jako Česká republika. Doporučoval by například zavést licencovaný prodej.

Popov také řekl, že v posledních letech přicházejí do protialkoholních léčeben stále častěji lidé, kteří se úspěšně vyléčili ze závislosti na jiných látkách. Souvisí to podle něj se situací celé společnosti, která konzumaci alkoholu akceptuje.

Léčba alkoholiků má svou tradici

Léčba alkoholiků má v Čechách dlouholetou tradici. V pražské Všeobecné fakultní nemocnici se jí intenzivně věnují od padesátých let, kdy s ní začal Jaroslav Skála. Nestor protialkoholní léčby se 25. května dožívá 90 let. V současnosti mají lékaři k dispozici více modernějších léků, ale psychoterapie jako ústřední metoda podle Popova zůstává.

"Skálova léčba odpovídala duchu doby," popisoval Popov. Léčebny spolupracovaly s národními výbory, které mohly nařizovat nucenou léčbu. Převážná většina pacientů se léčí již dobrovolně. V současnosti se také podle Popova již nepodávají pacientům léky, které u nich po požití alkoholu vzbudí dávivý reflex, takzvané "blinkačky".

V Česku podle Popova funguje relativně dost lůžkových zařízení pro alkoholiky, chybí ale ambulantní pracoviště. Řada psychiatrů o léčbu závislých nemá zájem, konstatoval.