Padesátku osob s nádorovým onemocněním podrobil po dobu tří dnů dvacetiminutové léčbě infračervenými paprsky v kabině, v níž se teplota pohybovala kolem 50 stupňů.

Ve srovnání s kontrolní skupinou, jež tento proces nepodstoupila, u potících došlo, jak zveřejnil v časopise Biologische Medizin, k výrazné aktivizaci jejich imunitního systému.