"Je to vůbec poprvé, co se nám podařilo naměřit bolest v lidském mozku," uvedla Maria Fitzgeraldová z londýnské univerzity. Podle ní dosud byli vědci při zkoumání projevů malých dětí odkázáni na velmi primitivní metody. Chování dětí se navíc dlouho nedařilo uspokojivě vysvětlit. S užitím takzvané infračervené spektroskopie, která dokáže určit prokrvenost a okysličenost mozku, se ale podařilo odhalit, že bolest je zpracována právě v mozku.

"Teď, když máme tyto vědecké poznatky, budeme moci přesněji postupovat při nejrůznějších terapiích spojených s potlačením bolesti. Prostě uvidíme jestli léčba funguje, nebo nefunguje," dodala Fitzgeraldová. Lékaři se budou moci zaměřit na takzvané "cestičky bolesti", které se v lidském těle vyvíjejí mezi 23. a 30. týdnem života. S postupem času se navíc zvyšuje citlivost jedince na bolestivé podněty.

Navzdory všem poznatkům, ale vědci nabádají k opatrnosti. Existuje totiž možnost, že léčba bolesti u předčasně narozeného dítěte by mohla v budoucnu výrazně ovlivnit jeho život, protože jeho mozek není ještě vyvinutý. Při chybě v terapii by tak dospělý jedinec mohl pociťovat bolest méně než například jeho vrstevníci, což by komplikovalo mimo jiné odhalení některých nemocí či úrazů.