Tento výrobek je do Česka distribuován společností USAS, spol.s r.o. z Německa.

SZPI dovozci okamžitě zakázala další distribuci tohoto preparátu a nařídila jeho stažení od všech odběratelů. Distributor je rovněž povinen inspekci informovat o počtu stažených kusů tohoto výrobku a o tom, jak s kontaminovanou potravinou dále naloží.

Inspekce varuje všechny uživatele tohoto preparátu před jeho konzumací. Distributor  nesmí přípravek uvádět do oběhu do té doby, než předloží prokazatelnou dokumentaci o nezávadnosti dalších šarží.

Hlášení o nálezu kontaminovaného doplňku stravy pro sportovce zaslala Státní zemědělská a potravinářská inspekce do celoevropského Systému rychleho varování pro potraviny a  krmiva (RASFF).

Nandrolon je hormón, který je v lidském těle normálně přítomen a za pozitivní nález se považuje překročení určité hranice. Jeho hladina v krvi je individuální záležitostí a především dlouhodobé zatížení organismu vyvolává jeho vyšší hodnoty v krvi. Navíc nandrolon patří mezi těch několik anabolických steroidů, u nichž byl prokázán stimulační účinek na syntézu svalového proteinu.

Nicméně anabolické steroidy zdaleka nezpůsobují pouze růst svalů, i když to je jeden z často využívaných důsledků. Jejich přínos pro těžce trénující organismus je hlavně v oblasti vnitřní regenerace, příznivě ovlivňují aktivity některých enzymů, protilátek, stav kostí, syntézu bílkovin, růst síly, stimulují produkci erytropoetinu v ledvinách a nepřímo tak i tvorbu červených krvinek. Jejich aplikace v dávkách vyšších než terapeutických může přivodit vážné zdravotní komplikace.