Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky dvě pětiny osob nakažených sexuálně přenosnými chorobami tvořily cizinci. Nejvíce infikovaných pocházelo z Ukrajiny.

Počet nemocných syfilis se snižuje od roku 2001, kdy bylo hlášeno téměř 1400 případů, uvedla Věra Kaštánková z Centra pro sexuálně přenosné choroby. Syfilida byla loni zjištěna také u 65 těhotných Češek a u pěti gravidních cizinek. S vrozenou syfilidou se narodilo deset dětí. Podle Kaštánkové šlo pravděpodobně o novorozence, jejichž matky nenavštěvovaly poradny pro těhotné, kde se přítomnost syfilidy zjišťuje a lékaři dokáží plod vyléčit. V přepočtu na 100 000 obyvatel byl nejvyšší výskyt syfilis evidován v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Výskyt kapavky, je ale podle Kaštánkové vyšší, než uvádějí statistiky. Sexuálně přenosné nemoci sice jsou lékaři povinni hlásit, někteří lidé s kapavkou však do ordinace nepřijdou. Buď nevědí, že se nakazili a vyléčí se, když dostanou antibiotikum na jiné onemocnění, nebo se raději léčí sami. Kapavka byla nejčastěji zaznamenána v Praze. Zhruba desetinu nakažených tvořili cizinci.

AIDS onemocnělo 12 lidí

Od 80. let do konce roku 2004 bylo v Česku celkem evidováno 737 HIV pozitivních osob, z toho 75 nových případů bylo hlášeno loni. AIDS se rozvinul celkem ve 184 případech, z toho loni onemocnělo syndromem získaného selhání imunity 12 HIV pozitivních.

Kaštánková ČTK řekla, že v někdejším Československu byly vyhlášeny ročně jen desítky nových případů nákazy. Po roce 1989 se počty nakažených výrazně zvýšily. Z části za to mohla "sexuální bezuzdnost", příchod cizinců a při různých testováních byla zjištěna i starší onemocnění. V posledních letech se podle Kaštánkové "situace uklidňuje".