Konzumenti kávy podle vědců umějí reagovat rychleji než ti, kteří si ji odříkají.

Pracovní skupina vedená Florianem Koppelstätterem podrobila experimentu patnáct pokusných osob. Ty měly co nejrychleji stisknout tlačítko, aby na monitoru znovu vyvolaly písmeno, které předtím spatřily a v mžiku jim zmizelo.

Funkce a činnost jejich mozku byly současně pečlivě monitorovány. Ukázalo se, že lidé, jimž v organizmu koloval kofein, reagovali s menší časovou prodlevou než jejich kolegové, kteří po dvanáct hodin kávu nepili. Zvýšení mozkové aktivity se nedostavilo ani u příjemců placeba.

Možná i zvyšuje obsah paměti

Záznamy z magnetické rezonance potvrdily, že u konzumentů kávy dochází k nárůstu činnosti čelního mozkového laloku, v němž bylo lokalizováno jedno ze sídel krátkodobé paměti, a zároveň i aktivita předního cingula (jedné ze struktur bílé hmoty mozkové), v níž se regulují pozornost a soustředění.

Vědci proto soudí, že kofein napomáhá nejen reakční rychlosti, ale také přispívá ke zvýšení obsahu paměti a jeho utvrzení. Jeho další účinky na duševní schopnosti však stále zůstávají neprobádány. Káva proto jen tak rychle nevymizí z experimentálních laboratoří a bude se těšit i nadále zasloužené pozornosti vědců.