Záblesk naděje se však ukazuje v mnoha afrických zemích. Osvětové kampaně a prevence o něco snížily podíl infikovaných osob v populaci Keni, Ugandy a Zimbabwe.

V ohnisku krize se naopak ocitají země na jih od Sahary, v nichž k téměř 26 miliónům infikovaných letos přibylo 3,2 miliónu lidí. Počet osob, které byly nakaženy, se zvýšil i ve východní Evropě a střední a východní Asii.

Pětadevadesát procent postižených žije podle UNAIDS v rozvojových a vyspělejších rozvojových zemích.