Podle návrhu zákona, o jehož schválení informovala mluvčí vlády Lucie Orgoníková, budou lékové krabičky nově značeny také písmem pro nevidomé. Pokud normu schválí i parlament a podepíše ho prezident, medikamenty se budou prodávat pouze v lékárnách, u benzínových stanic a v drogeriích budou ke koupi jen bylinkové čaje, vitaminy a potravinové doplňky.

Navržený zákon stanoví pravidla pro humánní i veterinární léčivé přípravky tak, aby odpovídala systému Evropských společenství a jejich předpisům o regulaci léčivých přípravků.

Česko se má stát plnohodnotným účastníkem regulačního systému EU, činnost českých regulačních institucí bude úzce navazovat na systém EU. Zvýší se tak průhlednost činností státních regulačních institucí a posílí informovanost veřejnosti.

Cílem zákona je zlepšit dostupnost léčivých přípravků, včetně elektronického výdeje, přebírání registrací ze zahraničí a koordinace specifických léčebných programů v zemích EU, zvýšení záruk ochrany zdraví obyvatelstva a zvířat, zvýšení dozoru nad výrobci surovin a snížení rizika přenosu infekčních nemocí.