"Nejvíce zarážející je neobvyklá koncentrace případů rakoviny v zóně 300 metrů od autobusových nádraží," uvedl ve studii tým profesora George Knoxe z Birminghamské univerzity. Bydliště ve vzdálenosti 500 metrů od autobusového nádraží může podle něho až dvanáctkrát znásobovat riziko, že dítě zemře na rakovinu.

Knox napsal v minulosti několik prací o případech 22 500 dětí, které od roku 1953 do roku 1980 zemřely v Británii na leukémii nebo jiný druh zhoubného onemocnění. Pro svou nejnovější studii vyhledal bydliště 12 000 z těchto dětí, jež se narodily po roce 1954.

Při srovnávání místa bydliště a map znečištění ovzduší vědci dospěli k závěru, že zvýšené nebezpečí úmrtí na rakovinu hrozí dětem, které žijí kilometr od významného zdroje znečištění, jako jsou kromě autobusových nádraží jiné dopravní uzly nebo sklady výrobků ropného průmyslu.