"Umíme stále více rakovinových nádorů léčit a vyléčit. Pokrok medicíny a léků je v posledních letech tak obrovský, že ten, u koho se rakovinový nádor zachytí v raném stadiu, má velkou šanci, že bude vyléčen nebo se mu významně prodlouží život," řekl předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. Jeho slova potvrdil i primář Tomáš Papajík z hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc: "Ještě před několika lety diagnóza nádoru byla téměř vždy osudová. Dnes už zdaleka není rozsudkem smrti."

Primář Papajík dodal, že například u nádorů z krevních buněk, kde dříve byla naděje na dlouhodobé přežití jen 20 procent, jsou lékaři nyní schopni účinně pomoci až 70 procentům nemocných.

Onkologie se nevyučuje jako samostatný obor

"Přestože jsou takové pokroky, mrzí mě, že se na lékařských fakultách stále nevyučuje onkologie jako jeden velký a samostatný obor," uvedl Papajík. V průběhu dvou uplynulých let byl Českou onkologickou společností připraven Národní onkologický program, který je uváděn do praxe. Podle Papajíka se však na jeho úspěšném uskutečnění nemohou podílet jen odborníci.

Dodal, že reforma zdravotnického systému by měla být provedena tak, aby zajistila dostupnost nákladné zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Důležitá je také účast veřejnosti, která by měla znát cíle onkologického programu. Ten se netýká pouze léčby nádorových onemocnění, ale také možné prevence a včasného záchytu těchto nepříjemných chorob.

"Nelze opomenout ani roli pacientů, kteří by se měli stát aktivními účastníky léčby a požadovat po lékařích, aby jim vysvětlovali průběh náročného léčebného procesu," zdůraznil primář Papajík.