A také hlavně mladí rádi skáčou do vody. Lékaři sice před skoky do neznámé vody opakovaně varují, ale co je to platné, když je třeba oslnit kamarády nebo děvče.

"Při skoku do vody mnozí předpokládají, že je před úrazem zachrání dopředu natažené ruce. Skutečnost je ale jiná. Ruce prudce padající tělo neudrží a ani udržet nemohou. Úderem hlavy o dno dojde k rozdrcení krčních obratlů a k okamžitému ochrnutí, které je často spojeno i s utonutím postiženého," varuje přední český neurochirurg doktor Jiří Chrobok z pražské Nemocnice Na Homolce, který právě takové úrazy často operuje.

Skákání do vody je velmi oblíbené, ale skákat bychom měli jen do takových míst, kde víme, jaká je hloubka. Jinak může dojít k poranění páteře. "Skok šipkou vypadá efektně, o tom by mohlo vyprávět mnoho mladých chlapců-vozíčkářů.

Příliš pozdě ale zjistili, že bazén byl hodně mělký nebo se pod hladinou jinak hlubokého rybníka skrýval kámen či zbytek rostoucího stromu. Stačil pouhý okamžik a došlo k úrazu, který měl nedozírné následky a pacientovi od základu změnil celý život," říká doktor Chrobok.

Jak zabráníme úrazu:

 • nekoupáme se sami. Člověk nikdy neví, co se může stát;
 • do vody nechodíme těsně po jídle. Po konzumaci většího množství jídla počkáme minimálně jednu hodinu a samozřejmě nepijeme alkohol;
 • neplaveme do blízkosti plavidel a plavební dráhy, kde jezdí lodě a čluny;
 • pokud jsme unavení nebo rozpálení sluncem, nejdeme rovnou do vody;
 • neplaveme a neskáčeme do míst, která neznáme;
 • chceme-li plavat daleko od břehu, zajistíme si nějaký doprovod, např. lodičku, nebo si s sebou vezmeme alespoň nafukovací matraci. Odborníci doporučují barevnou ruční bójku;
 • když nás ve vodě chytne křeč do nohy, nepanikaříme a snažíme se postiženou nohu nezatěžovat, zvolníme tempo a pomalu plaveme dál;
 • děti bez zapnutých záchranných vest nepatří do lodiček.

Jak zachraňovat tonoucího:

 • rozhlédneme se, jestli se tonoucímu nedá něco podat nebo hodit ze břehu, aby se mohl chytit. Pro laika je totiž zachraňování tonoucího velmi nebezpečné;
 • dříve, než pro něj skočíme do vody, nezapomeneme svůj úmysl někomu sdělit;
 • když budeme pro postiženého skákat do hluboké vody, je třeba se svléknout a zout boty. Je také velmi nebezpečné skákat do vody z velké výšky či místa, kde to neznáme;
 • plaveme s hlavou nad vodou, pokud tonoucí zmizí pod hladinou, víme, ve kterých místech jsme ho viděli naposled;
 • co nejrychleji ho zachytíme a táhneme za bradu k nejbližšímu břehu;
 • po vytažení z vody se mu snažíme z úst a nosu odstranit nečistotu, např. bláto, písek, bahno;
 • po vyčištění úst okamžitě zahájíme umělé dýchání a zajistíme činnost srdce. Když se nám ho povede přivést k vědomí, vykašle vodu sám;
 • současně je třeba přivolat záchrannou službu.