Je to způsobeno jednak nezdravým životním stylem - kouřením, stresem, obezitou, nedostatkem pohybu, ale paradoxně také zlepšením lékařské péče. Kardiologové totiž dokáží zachránit nemocné, kteří by dříve vůbec neměli šanci přežít.

"Česká republika je na jednom z předních míst v Evropské unii v kvalitě léčby poruch srdečního rytmu. Patří nám přibližně šestá až sedmá příčka, což je v rámci pětadvacítky EU velmi slušná pozice," řekl doktor Miloš Táborský, který také pracuje v Nemocnici Na Homolce, ale je i zároveň předsedou výboru pro arytmii České kardiologické společnosti.

Příznakem bušení srdce

Příznaky arytmie mohou být různé. Docent Josef Kautzner, přednosta kliniky kardiologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny vysvětlil, že mezi nejčastější příčiny patří bušení srdce nebo pocit občasného vynechání srdce. Jindy je pociťován nepravidelný tep, slabost nebo může dojít k přechodné ztrátě vědomí.

V nejtěžších případech dojde k zástavě krevního oběhu a bez okamžité pomoci postižený během několika minut umírá. "Na druhou stranu nemusí o některých arytmiích člověk ani vědět a přijde se na ně náhodně při elektrokardiologickém vyšetření," sdělil docent.

Účinné stimulátory

Lékaři rozlišují pomalý rytmus srdíčka, takzvanou bradykardii, a zrychlený rytmus, který označují jako tachykardie. U první poruchy se pacientovi voperuje kardiostimulátor, v druhém případě kardiodefibrilátor. Ten monitoruje elektrické signály ze srdce a v případě vzniku závažné arytmie zasáhne - arytmii přeruší buď rychlou salvou elektrických stimulů nebo větším elektrickým šokem. Tak dokáže postiženému zachránit život.

I když jsou tato zařízení poměrně drahá, rozpočítá-li se léčba na mnoho let, kdy je pacient používá, je lacinější než léčba drahými léky.

V České republice se ročně implantuje asi 560 kardiostimulátorů na milión obyvatel a patří nám v tom zhruba šesté místo v Evropě. Všichni lékaři se shodli, že v důsledku vysokých nákladů na léčbu by se měla provádět pouze na specializovaných pracovištích, která k tomu mají akreditaci.