"Naše výsledky naznačují, že virus, jímž je infikována většina lidí, ale který nezpůsobuje žádné známé choroby, zabíjí řadu druhů rakovinných buněk a nepoškozuje zdravé buňky," uvedl mikrobiolog Craig Meyers na setkání Americké virologické společnosti. Virem AAV-2 (adeno-associated virus typu 2) je infikováno asi 80 procent populace.

"Soudíme, že AAV-2 rozpozná, že rakovinné buňky jsou abnormální, a že je ničí. To znamená, že na základě uvedeného viru by mohl být vyvinut nějaký protirakovinný činitel," řekl Meyers. Podle něj se u žen s AAV-2, které byly infikovány rovněž virem HPV, jenž způsobuje rakovinu děložního krčku, propukla tato zhoubná nemoc méně častěji než u žen, jež byly infikovány pouze virem HPV.

Meyersův tým infikoval skupinu lidských buněk virem HPV a poté virem AAV-2. Při pokusu buňky infikované oběma viry zahynuly do šesti dnů. Podobně tomu bylo s buňkami rakoviny prsu nebo prostaty.

AAV-2 se ale nemůže sám replikovat, k tomu potřebuje jiný virus. S pomocí druhého viru však AAV-2 usmrcuje rakovinné buňky. Badatelé považují za klíčové, že AAV-2 nepoškozuje zdravé buňky. Dosud nejužívanější postupy - ozařování a chemoterapie - totiž postihují vedle rakovinných i zdravé buňky.