Nejvíce je chronických bolestí zad a pohybového aparátu, tedy kloubů a svalů, časté jsou i bolesti hlavy a bolesti vzniklé při poranění nervového systému, například bolesti neexistující části těla či bolesti vzniklé po špatně léčeném pásovém oparu.

Léčba pacienta musí být komplexní a používají se při ní nejenom léky proti bolesti, ale také léky proti křečím i antidepresiva. Nejúčinnější jsou opioidy, zejména morfin. Používají se pro léčbu nejsilnějších bolestí. Jsou vhodné a účinné, ale lékaři je někdy nepoužívají, protože i u odborné veřejnosti přetrvávají pověry o tom, že způsobují závislost nebo zpomalují či zhoršují dýchání. Velmi vhodné a moderní jsou nové metody, zejména dlouhodobé aplikace léků k místům zdroje bolesti.

Využívá se i léčba elektrickým proudem, který přerušuje bolest. Tyto přístroje jsou velmi drahé, ale pojišťovny umožňují jejich použití pro limitovaný, přísně vybraný počet pacientů s nejtěžší chronickou bolestí.

Pomohou specializovaná centra

Pacienti s chronickou bolestí se většinou nejprve léčí u praktických lékařů, pak u odborných. Pokud jejich obtíže neustoupí, ocitají se ve specializovaných centrech. V nich působí algeziologové, neurologové, psychologové, psychiatři a rehabilitační pracovníci. Algeziologie, zabývající se bolestí, jako obor vznikla v 50. letech v USA. V ČR je 80 pracovišť zabývajících se léčbou bolesti, z toho 11 velkých center, která mají i lůžkovou část.

Česká republika patří mezi několik zemí, v nichž existuje obor paliativní medicína a léčba bolesti. "Léčba bolesti je v ČR na velmi dobré úrovni a dále se rozvíjí," řekl Vrba. Podle nového výukového systému studia se budou od školního roku 2005/2006 z tohoto oboru skládat i atestační zkoušky. Algeziologie je podle Vrby uznána jako samostatný obor asi v pěti zemích Evropské unie.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Trpíte chronickou bolestí?