Po dosažení základního vzdělání znamená každý další rok vzdělávání výrazné snížení rizika pracovní neschopnosti kvůli problémům s páteří. Tým vědců z norského rehabilitačního centra v Oslu v čele s Kare Birgenem Hagenem dospěl k tomuto závěru na základě údajů o 35 000 zaměstnancích, které shromažďoval po dobu sedmi let. Jde o první studii tohoto druhu.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Trápí vás bolesti páteře?

V rámci studie byla srovnávána častost chronických bolestí páteře u osob s devíti či méně roky školního vzdělávání a u lidí, kteří školu navštěvovali přinejmenším dvanáct let, nebo kteří absolvovali i univerzitu. V úvahu byly brány rovněž faktory jako stres, pracovní zatížení, spokojenost s prací nebo tělesné zatížení. Zkoumány byly také návyky ohledně kouření a pití, váha a tělesné aktivity zkoumaných osob.

Kvůli potížím i do invalidního důchodu

"Více než 50 procent všech zaměstnanců mělo někdy ve svém životě bolesti páteře, 2,3 procentu zaměstnanců byly v době provádění studie kvůli těmto problémům přiznány invalidní důchody," uvedl Hagen. Přiznal však, že ani nová studie nedokázala beze zbytku vysvětlit, proč je souvislost mezi úrovní vzdělání a častostí pracovní neschopnosti tak výrazná.

Relativně jasná je prý souvislost mezi nižším vzděláním a těžší tělesnou prací. "Zdá se však, že i jiné faktory, jako životní styl jednotlivce, vysvětlují souvislost mezi vzděláním a problémy s páteří jen v nepatrné míře. Zde je ještě hádanka, kterou teprve pomalu začínáme řešit," prohlásil norský vědec.