"Pacientovi se předem aplikuje do těla stopové množství radioaktivní látky a s její pomocí lze pak tímto speciálním přístrojem rozpoznat funkční změny spojené s nádorovou přeměnou buněk," vysvětlil profesor Zdeněk Dienstbier, který se představení nových přístrojů na pracovišti nukleární medicíny VFN v pondělí zúčastnil. Sám v 50. letech nukleární medicínu v České republice zakládal.

Profesor Martin Šámal z uvedeného ústavu uvedl, že v porovnání s radiodiagnostickými metodami, které zobrazují především strukturu orgánů, tedy jejich velikost, ohraničení, tvar a vnitřní stavbu, zobrazovací metody nukleární medicíny mapují jejich funkci, jako je prokrvení, látkovou výměnu či vylučování různých látek.

Protože poruchy funkce obvykle předcházejí změnám struktury, umožňuje nová technika odhalit patologické změny často dříve než jiné zobrazovací metody a posoudit biologickou povahu těchto změn.

Přístroje ústav získal loni v prosinci a odborníci na nich vyšetří až šestnáct pacientů denně. Na rekonstrukci a vybavení nových vyšetřoven ústavu přispěla i Liga proti rakovině z Květinového dne.