Mnoho záleží na konkrétním vztahu pacienta s lékařem, na míře důvěry v něj i ve vlastní síly a ve svou schopnost adaptace. Lékař nemůže svou snahu při léčbě pacienta omezovat pouze na podávání léků k potlačení příznaků. To, zvlášť v pozdních stadiích nemoci, často není možné či má jen částečný efekt.

Nedílnou součástí rozvahy lékaře by měl být fakt, že postižením trpí nejen pacient, ale všichni jeho blízcí, kteří s ním žijí. Proto je vhodné a žádoucí mluvit nejen s pacientem, ale i s jeho rodinnými příslušníky a ptát se také jich na hlavní problémy, které nemoc přináší do jejich soužití.

Snaha o pokud možno co největší soběstačnost pacienta je základní každodenní úkol. Naučit se s nemocí žít a bojovat proti tělesným i duševním obtížím je stejně důležité jako veškerá léčba. V režimu dne je především nutno počítat s tím, že každý výkon (oblékání, hygiena, jídlo atd.) zabere větší množství času. Pacient s Parkinsonovou nemocí není obvykle schopen pohybovat se stejně rychle jako zdraví členové jeho rodiny. To ovšem neznamená, že není schopen toho či onoho výkonu. Potřebuje na něj pouze více času.

Hrozí pasivita a skepse

S postupem nemoci nezvládají někteří pacienti úplně všechny úkony, které dosud prováděli, ale v prvních letech onemocnění to bývá naprostou výjimkou. Ve spěchu připadá rodinným příslušníkům výhodnější pacientovi pomoci nebo udělat vše za něj. Nemocného to však vhání do pasivity a skepse, nehledě k tomu, že jeho schopnost vykonávat určité stereotypní úkony se zlepšuje především tréninkem. Snahou rodiny by mělo být v každém případě nechat pacienta zvládat běžné úkony samostatně a přizpůsobit denní režim jeho možnostem.

Pacienti by neměli být vyřazováni ze společenského života. Pro mnohé z nich je například třes subjektivním důvodem ke studu či nejistotě ve společnosti. Rodina by měla pomáhat tyto pocity přemoci a měla by se snažit podporovat pacienta ve všech starých i nových kontaktech, představovat mu nové známé a snažit se ho podporovat v jeho zálibách.

Materiál převzat z publikace: Parkinsonova nemoc, 3.vydání: Jan Roth, Marcela Sekyrová, Evžen Růžička a kolektiv. Vydalo nakladatelství Maxdorf.