"Kouření má velmi neblahý vliv celkově na náš organizmus. Normální je nekouřit," prohlásil docent Petr Smolík z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V České republice asi třetina dospělé populace kouří a polovina kuřáků si přeje s kouřením přestat, zkusila to, ale nevydržela. V porovnání s jinými státy je podíl kuřáků v ČR stále vysoký a roční spotřebou cigaret na osobu se řadíme mezi první čtyři státy v Evropě, a to mezi Polsko, Maďarsko a Rusko.

Buzení k cigaretě

Dokonce tři procenta dospělých kuřáků se svého zlozvyku nezbaví ani v noci, budí se a musejí si zapálit. Varující ale je, že kouří stále mladší lidé a výjimkou nejsou ani desetiletí kuřáci.

V ČR již pracuje pět center léčby závislosti na tabáku, a to v pražské Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, ve FN Motol, v Plzni, Brně a Olomouci. Cílem je, aby jich bylo jedenáct. V nich se kuřáci učí zbavit se svého návyku.

Že je důležité s kouřením skoncovat v každém věku, ukazují i výzkumy. Jeden rok poté, co člověk s kouřením skončí, se snižuje riziko srdečního infarktu ve vztahu ke kuřákům na polovinu a po patnácti letech od zanechání cigarety je riziko infarktu stejné jako u nekuřáků, kteří nikdy neokusili cigaretu.

Nyní je v provozu i telefonní linka 844 600 500 od 12 do 20 hodin, která pomáhá s odvykáním kouřením. Na trhu jsou i žvýkačky a náplasti, které si kuřák hradí a měly by mu pomoci od chuti na cigaretu.

Den bez tabáku

Na riziko spojené s kouřením každoročně upozorňuje Světový den bez tabáku, který připadá na úterý. Den je letos zaměřen na snižování spotřeby tabáku.

Světová zdravotnická organizace ho vyhlásila v roce 1988. Nabádat lidi k nekouření by měli především lékaři, stomatologové, zdravotní sestry a také studenti medicíny. Příklad lékařů je velmi důležitý, i přesto se mezi zdravotníky vyskytují tací, kteří sami smrtelnému zlozvyku podlehli.